<code id="WIHWx"></code><fieldset id="WIHWx"><figcaption id="WIHWx"></figcaption></fieldset><datalist id="WIHWx"></datalist>
 • <rt id="WIHWx"></rt>
   <sup id="WIHWx"><colgroup id="WIHWx"></colgroup></sup><nav id="WIHWx"><caption id="WIHWx"><li id="WIHWx"><hgroup id="WIHWx"></hgroup></li></caption><q id="WIHWx"><noscript id="WIHWx"><source id="WIHWx"></source></noscript></q></nav>

   <strike id="WIHWx"></strike><thead id="WIHWx"></thead><colgroup id="WIHWx"></colgroup><embed id="WIHWx"></embed>
  1. <b id="WIHWx"></b><optgroup id="WIHWx"></optgroup>

   <hgroup id="WIHWx"><acronym id="WIHWx"><var id="WIHWx"><em id="WIHWx"><sub id="WIHWx"><del id="WIHWx"><source id="WIHWx"><aside id="WIHWx"><blockquote id="WIHWx"><del id="WIHWx"></del></blockquote><cite id="WIHWx"></cite><keygen id="WIHWx"></keygen></aside><progress id="WIHWx"></progress></source></del></sub></em></var><li id="WIHWx"></li><style id="WIHWx"></style></acronym></hgroup>
   1. 标签: 延伸

    远方的来信 0

    诗歌朗诵-远方

    远方啊,山一程水一程的远方,没有谁,能留得住你的郁绿枯黄,也没有谁,能将你透彻和迷茫

    妈妈 7

    诗歌朗诵-妈妈

    妈妈的笑脸是扶手,我扶着它洗尽风尘慰乡愁,妈妈没了,我到哪儿去寻找,我依赖了一生的这个扶手。